คอร์สเรียน E-learning

อัปสกิลสู่โลกดิจิทัล AI ด้วยคอร์สเรียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Depa
Digital Citizen

Digital Citizen

การเข้ามาของ Internet นำไปสู่โลกเครือข่ายสังคมเสมือนสังคมใหม่ของโลก ซึ่งไม่จำกัดเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม เพศ อายุ สถานที่และระยะทาง นำไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน

Sustained Shared Thinking Model (SST)

Sustained Shared Thinking Model (SST)

Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 ที่จะมาสอนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

Digital Skill and Knowledge

Digital Skill and Knowledge

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

Digital Marketing

Digital Marketing

เรียนรู้เครื่องมือทางด้าน Digital Marketing และ Social Media ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการลงมือ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Shop และ อื่น ๆ โดยเนื้อหาเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านทีมงาน RealSmart ซึ่งเป็นบริษัท Super Digital Agency ที่ผ่านการทำงานกับลูกค้ามาอย่างยาวนานในหลากหลาย อุตสาหกรรม

E-commerce

E-commerce

หลักสูตรที่ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซคืออะไร พร้อมแนวทางปฏิบัติ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อช่วยให้ขายของได้จริง

21st-Century Opportunity

21st-Century Opportunity

การเป็นการสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ อะไรให้กับเราบ้าง และเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ในหัวข้อ 21st-Century Opportunity

Youth Leader New Gen

Youth Leader New Gen

Youth Leader New Gen จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นำทั้ง 4 บทบาท พร้อมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละบทบาทนั้น ๆ และยังมีกิจกรรมเพื่อให้ได้ค้นหาให้ได้รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำที่แฝงอยู่ในตัวเอง รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานแบบ Teamwork และค้นหาทีมในฝันในการทำงาน

Communication

Communication

ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ

Digital Youth Network

Digital Youth Network

มารู้จักกับโครงการ Digital Youth Network Thailand สร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี

Digital Rights

Digital Rights

การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิทธิและเสรีภาพบนสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าโลกดิจิทัลนี้ ซึ่งในบทเรียน Digital Rights and Responsibilities นี้จะอภิปรายให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพจากผู้คนในสังคมเดิมจนมาสู้ผู้คนในสังคมดิจิทัล

Game Streamer

Game Streamer

หลักสูตรที่จะช่วยต่อยอดไปสู่อาชีพ “สตรีมเมอร์ (Streamer)” ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เป็นอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่มีใจรักในการเล่นเกมและสร้างความบันเทิงให้กับผู้รับชม โดยศึกษาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสตรีมมิ่ง การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์เบื้องต้น รู้จักแพลตฟอร์มยอดนิยม การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับสตรีมเมอร์ ตลอดจนจรรยาบรรณของสตรีมเมอร์ที่จำเป็นต้องรู้

Digital Content

Digital Content

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนางาน Content ให้ตอบโจทย์ ทั้งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดการรับรู้เพื่อให้กระตุ้นการตัดสินใจ การเพิ่มยอดขาย หรือการช่วยให้เกิดการซื้อซ้ำ

Digital Artist

Digital Artist

หลักสูตรเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือจากโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบคาแรกเตอร์ การวางองค์ประกอบศิลป์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในความสำเร็จ